Csép Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésepályázati kiírásra 2017.02.06-án pályázati kérelmet nyújtott be, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Csépen” címmel.

A Támogató a kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette 2018.03.26-án.

A fejlesztés célja a 079, 080, 093 hrsz-on nyilvántartott külterületi utak mechanikai stabilizációja.

Az utak fejlesztése a település külterületén található mezőgazdasági földterületek, gazdaságok könnyebb megközelíthetősége érdekében vált szükségessé. A külterületi utak a rendszeres karbantartások ellenére csapadékos időszakban nehezen voltak járhatóak.

A nyertes vállalkozó, Gombos Földgép Kft. szerződésnek megfelelően megvalósította a kivitelezést, melyet Sáfrán József műszaki ellenőr felügyelt. 2019. november 22-én az építési napló lezárásra került, megtörtént az építési helyszín átadás- átvétele.

Az elkészült úton Csép lakosai biztonsággal közlekednek, az időjárási körülmények már nem befolyásolják az út használatát.

TÁBLAKÉP