A kedvezményezett neve: Csép Község Önkormányzata

Projekt címe: A csépi tájház épületének belső felújítása

A szerződött támogatás összege: 34 619 793 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00053

Projekt helyszíne: 2946 Csép, Kossuth Lajos utca 54. hrsz.: 126.

A fejlesztés tárgya: Csép Község Önkormányzata közel 35 MFt, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a tájház épületének belső felújítására.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.05.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

 

A pályázat keretében a pályázó a Tájház (volt óvodaépület) belső felújítását és az alapvető működéshez szükséges eszközök beszerzését tervezi.

A projektben önkormányzati tulajdonban lévő építmény belső felújítása történik meg közösségi céllal.

A pályázó közvetlen célja a felújítással, hogy a tervezett beavatkozások megfelelő hátteret nyújtsanak ahhoz, hogy minden erre igényt tartó generáció számára találkozási pontot hozzon létre, megteremtse közösségi életük egy lehetséges színterét és hozzájáruljon szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

A felújítandó közösségi tér szellemiségének fontos momentuma és célja, hogy minden Csépen élő ember egyenlő esélyt kapjon a kulturált szabadidő-eltöltéshez, a művelődéshez és a szórakozáshoz. A megfelelően felújított és funkciójában kibővített Tájház hatékony színtere lehet a társadalmi kohézió erősítésének, a hagyományok és értékek megőrzésének, illetve annak, hogy a lakosok hagyományokhoz való viszonya formálódjon, identitástudata és a lokálpatriotizmusa erősödjön. A Tájház belső felújítása, korszerűsítése és az alapvető működéshez szükséges eszközök biztosítása hozzájárul a kulturális és közösségi élet felpezsdítéséhez, elősegíti egy vonzóbb, élhetőbb települési környezet kialakítását, egyúttal a község általános környezeti állapotát is javítja. A belső infrastruktúrájában korszerűsített Tájházban a hasznos szabadidő-eltöltés változatos formái realizálódhatnak, különböző tematikájú, célú és módszerű előadások, klubfoglalkozások, miniprojektek, gyerekfoglalkozások, beszélgetések, kulturális események bonyolíthatók le.

A fejlesztendő épület statikailag, szerkezetileg és energetikailag megfelelő. Mérete és beosztása alkalmassá teszi a tervezett funkciók (tájház, ifjúsági klub) megvalósítására. Az energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés kapcsán esztétikus, a lakosság számára vonzó külsőt kapott. Jelen projekt műszaki megoldásai egyszerűek és költséghatékonyak, a tervezett célokat szolgálják, s csak az alapvetően szükséges dolgokra korlátozódnak (új szerelőbeton és aljzatbeton készítése, új vízszigetelés elhelyezése, padlóburkolatok készítése, faburkolatok alatti belső vakolat készítése, festés, a vizesblokkok teljes felújítása, szaniterek cseréje, vezetékek cseréje, belső ajtók cseréje).

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2023.05.09.