KEDVEZMÉNYEZETT NEVE

Csép Község Önkormányzata

ELÉRHETŐSÉGE

2946 Csép Kossuth Lajos utca 2.

PROJEKT HELYSZÍNE

2946 Csép  Petőfi Sándor utca

A PROJEKT CÍME

Csép csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00035

A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA

2023.11.30.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

50 000 000 Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

100%

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ANYAGOK


PROJEKT ÁLLAPOTA 50 %


PROJEKT ÁLLAPOTA 100 %

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A Széchenyi 2020 program keretében 50 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével csapadékvíz-elvezető csatornák fejlesztésére került sor Csépen.

Csép Község Önkormányzata a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére pályázott és nyert támogatást a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című felhíváson, mely beruházás a település központi utcájában, a Petőfi utcában valósult meg.

A projekt konkrét célja volt, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra a teljesen beépített családiházas övezeti részen, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is.

Az érintett részen az ingatlanok fekvése mélyebb a kiépült szilárd burkolatú utaknál, a csapadékvíz az útburkolati pályatest lábánál és az ingatlanok út felé eső szakaszain gyülekezett össze. Intenzív csapadékhullás esetén a vizet már nem voltak képesek elvezetni a település meglévő burkolt vagy burkolatlan elvezető árkai. A kapott támogatásnak köszönhetően a meglévő árkokat átépítették, leburkolták és alkalmassá tették a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban előforduló nagy mennyiségű csapadék elvezetésére.

A TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00035 azonosítószámú projekt keretében 2 068 méter hosszan került sor csapadékcsatorna építésre, illetve a meglévők burkolására. Az 50 000 000 Ft Európai Uniós támogatás segítségével 2023 októberére fejeződtek be a kivitelezési munkálatok.

A beruházás egy átgondolt vízrendezési fejlesztés régóta várt lépését jelentette. A beruházás megvalósítását követően Csép sűrűn lakott utcái az itt található magán- és köztulajdon hosszú távon védetté vált az egyre gyakrabban előforduló vízkárok ellenében. Ezzel az itt élők számára vált élhetőbbé a település, mivel most már nagyobb biztonságban lesznek az utcákban található családi házaik és ingatlanjaik.

A projekthez kapcsolódóan a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akció is megvalósult a hatékonyabb vízgazdálkodáshoz vezető lépések megismertetésével.